Предишен вид: Euchloe peniaСледващ вид: Pieris brassicae Към видовия списък Към началото

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)   

Овощна пеперуда

Ареал: Северна Африка, Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен, до 1700 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни храсталачести или гористи места; овощни градини.

Биология: Едно поколение годишно от май до юли според надморската височина. Гъсениците се хранят с листата на розоцветни храсти и дървета (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997). Смятан за вредител по овощните дървета у нас.

Стeпен на застрашеност: Една от обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.