Предишен вид: Erebia ottomanaСледващ вид: Erebia melasКъм видовия списък Към началото

Erebia pronoe (Esper, [1780])   

 

Ареал: Европейски ендемит със силно разкъсан ареал, обхващащ високите планини на южна и средна Европа.

Разпространение в България: Рила, северен Пирин, Витоша, средна Стара Планина и Осогово, между около 1800 и 2800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи или влажни тревисти планински склонове и била в горния субалпийски и алпийския пояс.

Биология: Едно поколение годишно от края на юли до септември. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази кадифянка има ограничен ареал в страната ни и като цяло. Въпреки че не е застрашена, трябва да се смята за уязвим вид. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 

Предишен вид: Erebia ottomanaСледващ вид: Erebia melasКъм видовия списък Към началото