Предишен вид: Gonepteryx rhamniСледващ вид: Gonepteryx cleopatra Към видовия списък Към началото

Gonepteryx farinosa (Zeller, 1847)   

 

 

Ареал: Южната част на Балканския п-ов, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Засега известен само от вулканичния рид Кожух до Рупите. Възможно е да се среща в Струмската долина на север до Кресненското дефиле.

Биотоп: Сухи, горещи скалисти склонове с храсталаци от Paliurus spina-christi.

Биология: Едно поколение годишно, имагото лети от юни до октомври и след презимуване през март и април. Гъсениците се хранят с Paliurus spina-christi и Rhamnus (Rhamnaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от специални проучвания. IUCN категория: Data Deficient.