Предишен вид: Lampides boeticusСледващ вид: Tarucus balkanicus Към видовия списък Към началото

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)   

 

Ареал: Северна Африка, тропична, субтропична и частично умерена (като мигрант) западна Евразия.

Разпространение в България: У нас този тропичен и субтропичен мигрант вероятно няма постоянни популации - макар че на подходящи места се размножава редовно, се смята, че не може да преживее зимата у нас. Може да бъде намерен практически навсякъде до около 1600 м надм. вис.

Биотоп: Най-често може да се срещне в топли, сухи, често скалисти или каменисти места като напр. храсталачести поляни, рудерати, речни долини и прилежащите планински склонове, покрайнини на гори и пътища, и т.н.

Биология: У нас се среща от май до октомври. Гъсениците се хранят главно с различни бобови (Fabaceae), но са отбелязвани и на растения от няколко други семейства (Rosaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Спорадичен, но особено към края на лятото се среща често. Не може да се смята за застрашен поради временния характер на популациите си. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Lampides boeticusСледващ вид: Tarucus balkanicus Към видовия списък Към началото