Предишен вид: Limenitis populiСледващ вид: Neptis sapphoКъм видовия списък Към началото

Limenitis reducta Staudinger, 1901   

 

Ареал: Южна Европа и Мала Азия до Кавказ и Иран.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален от морското равнище до около 1600 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Tопли храсталачести и скалисти склонове, слънчеви места в гористи речни долини, горски пътища, просеки и т.н.

Биология: Две поколения годишно от май до август. Гъсениците се хранят с Lonicera (Caprifoliaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.