Предишен вид: Coenonympha pamphilusСледващ вид: Maniola jurtinaКъм видовия списък Към началото

Maniola tithonus (Linnaeus, 1767)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pyronia tithonus

Ареал: Северна Африка, южна и частично средна Европа до западна Украйна и западна Турция.

Разпространение в България: В почти цялата страна от морското равнище до 1200 м надм. вис.

Биотоп: Топли тревисти и храсталачести места.

Биология: Едно поколение годишно от юни до септември. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.