Предишен вид: Nymphalis ioСледващ вид: Nymphalis c-album Към видовия списък Към началото

Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Aglais urticae

Копривна пеперуда

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Цялата страна до над 2900 м надм. вис.

Биотоп: Не е привързан към определен биотоп, може да се срещне почти навсякъде. Мигрант.

Биология: От едно до три поколения, пеперудите от последното презимуват и се появяват още през първите по-топли дни напролет. Гъсениците се хранят с коприва (Urtica, сем. Urticaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.