Предишен вид: Plebeius sephirusСледващ вид: Plebeius idas Към видовия списък Към началото

Plebeius argus (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Plebejus argus

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде до около 2000 м надм. вис.

Биотоп: Разнообразни открити места.

Биология: Две поколения годишно от май до септември. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Предишен вид: Plebeius sephirusСледващ вид: Plebeius idas Към видовия списък Към началото