Предишен вид: Pyrgus sidaeСледващ вид: Pyrgus serratulaeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)   

 

Left: male, right: female, Rhodopi Mts.

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м, отделни екзмпляри са намерени дори на 2200 м.

Биотоп: Разнообразни открити тревисти места.

Биология:  Едно или две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен.  IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Pyrgus sidaeСледващ вид: Pyrgus serratulaeКъм видовия списък Към началото