Предишен вид: Satyrium spiniСледващ вид: Satyrium pruni Към видовия списък Към началото

Satyrium w-album (Knoch, 1782)   

 

Ареал: Европа, Турция, Близкия Изток.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален и малочислен от морското равнище до около 1600 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места и поляни в или край широколистни или смесени гори.

Биология: Едно поколение от май до юли. Гъсениците се хранят с листата на бряст (Ulmus, Ulmaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид у нас е уязвим вследствие на зависимостта си от податливия на холандска болест бряст, желателни са изследвания на динамиката на популациите му. IUCN категория: Data Deficient.