Предишен вид: Spialia orbiferСледващ вид: Muschampia tessellumКъм видовия списък Към началото

Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, [1845])   

 

Male, Mt. Alibotush

Ареал: Южната част на Балканския п-ов, Мала Азия до Иран и Кавказ.

Разпространение в България: Досега съобщен само от околностите на Асеновград, Кресненското и Земенското дефилета и Алиботуш, където достига до 1600 м (Kolev 1994c, Abadjiev 2002).

Биотоп: Сухи горещи скалисти склонове.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Гъсениците се хранят с Colvolvulus (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. У нас този рядък вид е с много ограничен ареал, частично застрашен от планираното прокарване на магистрала в Кресненското дефиле. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable. Препоръчвам да бъде внесен в Червената Книга на България.