Предишен вид: Vanessa atalanta Следващ вид: Nymphalis io Към видовия списък Към началото

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)   

Дяволска пеперуда

Ареал: Космополитен вид, който се смята за най-широко разпространената дневна пеперуда на света. Среща се на всички континенти без Южна Америка и Антарктида.

Разпространение в България: Цялата страна до над 2900 м надм. вис. Мигрант, не е постоянен обитател на страната.

Биотоп: Не е привързан към определен биотоп, може да се срещне почти навсякъде.

Биология: Броят поколения варира според климатичните условия, първите мигранти достигат Европа напролет и се размножават до първите студове. Гъсениците се хранят с голям брой видове растения от поне седем семейства, между най-често използваните изглежда са магарешките бодли (Carduus) и паламидата (Cirsium) от сем. Asteraceae (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Vanessa atalanta Следващ вид: Nymphalis io Към видовия списък Към началото