Предишен вид: Issoria lathoniaСледващ вид: Boloria euphrosyneКъм видовия списък Към началото

Boloria selene ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Clossiana selene
 

Ареал: Евразия и Северна Америка.

Разпространение в България: В иглолистния и супалпийския пояси най-вече в Рила, единични находки в Пирин и западни Родопи. 1450-2200 м.

Биотоп: Влажни или блатисти тревисти поляни в близост до езера, потоци и езера.

Биология. Едно поколение годишно, лети най-вече през юли. Рядък. Гъсениците се хранят с теменуги (Viola) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид има много ограничено разпространение в България на южната граница на европейския си ареал и по мои данни популациите му са малочислени. Въпреки че засега вероятно не е директно застрашен, трябва да се смята за уязвим. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да бъде включен в Червената Книга на България.

 

 
 

Предишен вид: Issoria lathoniaСледващ вид: Boloria euphrosyneКъм видовия списък Към началото