Предишен вид: Callophrys rubi Следващ вид: Leptotes pirithous Към видовия списък Към началото

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)   

 

Ново

Ареал: Африка, тропична и частично умерена (като мигрант) Евразия, Австралия, Хаваи.

Разпространение в България: У нас този тропичен и субтропичен мигрант явно няма постоянни популации - на подходящи места се размножава редовно, но се смята, че не може да преживее зимата у нас. Може да бъде намерен практически навсякъде, засега съм го отбелязвал от морското равнище до около 1000 м надм. вис.

Биотоп: Топли, сухи, често скалисти или каменисти места: храсталачести поляни, рудерати, речни долини, планински склонове, покрайнини на гори и т.н.

Биология: У нас се среща от май до септември. Гъсениците се хранят главно със зреещите семена на различни бобови (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Рядък, но не може да се смята за застрашен поради временния характер на популациите си.  IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Предишен вид: Callophrys rubi Следващ вид: Leptotes pirithous Към видовия списък Към началото